Panel

Route

Laat wat achter in ons gastenboek

Verticale tabs

Laatste reacties

Еarn up to $ 20,000 per day with the helр оf оur рrogram - Рayрal Moneу Аdder 2018 fullу wоrking + proof
16 / 7 / 2018
Gеt uр to $ 20,000 per dаy with our рrоgram. Wе are a team оf exреriеnсеd progrаmmеrs, worked more thаn 14 months оn this progrаm and nоw evеrything is reаdy аnd everything works pеrfectly. Thе PayРal sуstem is verу vulnerаblе, instеаd оf notifуing thе develoреrs оf РaуPаl abоut this vulnerаbilitу, we toоk аdvаntage of it. Wе аctivеly use our prоgram for pеrsоnаl enrichmеnt, tо show huge amounts of monеу on our асcоunts, we will not. you will not beliеvе until уоu trу аnd аs it is not in our interеst tо prоvе to yоu thаt sоmеthing is in yоurs. Whеn we reаlized thаt this vulnerаbilitу сan be used mаssivеly without сonsequеnces, wе decided tо hеlp the rest оf the рeорlе. We deсided nоt to inflate the price оf this gоld prоgrаm and рut а vеry low рrice tag, оnlу $ 550. In order fоr this prоgram to bе аvаilable tо a largе numbеr of pеорlе. Аll thе details оn оur blоg: http://elpoliglota.com/Otros/_Marco.asp?dir=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172742/
Eemlijn reactie knooppunt
14 / 7 / 2018
In Baarn bij onze opstapplaats zijn geen knooppunten, maar onder de A1 door bij Eembrugge is knooppunt 17, dan kunt U kiezen voor knooppunt 15 vandaaruit kunt u naar 72 richting Amersfoort etc. Langs de Eem rijden of u kunt de andere kant op richting 64, etc. en via Soestdijk, Soest naar Amersfoort
h.rabbers
12 / 7 / 2018
ik kan geen knooppunt in Baarn vinden aan de rechterzjide van de Eem vanuit Baarn naar Amersfoort
Henryk Straus
7 / 7 / 2018
Leuk hoor zo'n fietsslot.
Hennie Noorlander
19 / 6 / 2018
Heel erg bedankt voor jullie hulp. Mijn partner werd niet goed op de boot. Wij zijn bij opstapplaats Eemdijk er af gegaan gisteren. Het gaat gelukkig weer wat beter. Jullie waren allemaal erg begaan en behulpzaam. Geweldig Hartelijke groeten van Cor en Hennie.
Marjolijn van der Hoogt
17 / 6 / 2018
Afgelopen vrijdag weer een dagje fietsboot gedaan met mijn oud-collega. Het was fantastisch en het weer zat mee. Het was genieten.........
Will
8 / 6 / 2018
Wie: vrijwilligers op de fietsboot. Waar: Soest, aanlegplaats naast De Kleine Melm. Sinds half april is de fietsboot terug in de vaart. Vanaf de Eemhaven via Soest, Baarn, Eemdijk naar Bunschoten-Spakenburg of Huizen. En terug. De fietsboot wordt mogelijk gemaakt door een groep van 45 vrijwilligers. Onder hen Ingrid Saul (70) uit Leusden en Will van Doorn (67) uit Amersfoort, die beiden vier jaar meevaren. ,,Er is altijd gezelligheid aan boord en de Eem is zó mooi...'', verklaart Ingrid. ,,Iedere medewerker heeft z'n eigen taak. Tijdens de tocht onderhoud ik de passagiers met wetenswaardigheden over de Eem en verhalen die betrekking hebben op gebouwen waar we langsvaren.'' Will doet onder meer de inkoop en onderhoudt de website en sociale media. Will: ,,In principe kan iedereen voor alle taken ingezet worden. Dat maakt het erg afwisselend.'' Niet alleen tijdens vaarten zijn de vrijwilligers actief, ook het onderhoud van de boot uit 1929 komt voor hun rekening. ,,Op de museumwerf in Vreeswijk hebben we de boot gezamenlijk opgeknapt'', vertelt Marian van Schaik (70) trots. ,,Helemaal klaar voor een nieuw seizoen.'' Alle kosten worden gedragen door de opbrengst van de kaartverkoop. Kapitein Arie van Haarlem (74) komt bij het gezelschap staan. ,,Sinds mijn 15de vaar ik al. Deze boot mag alleen met een groot vaarbewijs bestuurd worden.'' De dames giebelen en verklaren dat Arie, naarmate hij ouder wordt, hij steeds wilder gedrag laat zien. Volgens Arie valt dat wel mee. Verschuiving Qua publiek is een verschuiving zichtbaar. In Soest komen zestien senioren uit Almere aan boord, gebracht door twee bussen van het Nationaal Ouderenfonds. Er zijn echtparen die er een fietstocht aan vastplakken. ,,Moeders met kleine kinderen varen steeds vaker mee of zelfstandig werkenden die met de laptop op schoot tijdens de vaart relaxed hun werk doen'', weet Will. ,,De fietsboot is echt voor elk wat wils.''

Contact

Tijdens vaardagen

van 9.00 tot 18.00

06-51 94 22 79

Vagenkamp 18

3828 JL  Hoogland